Com obtenir la Signatura digital de la ACCV

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) proporciona als ciutadans, les empreses i les administracions públiques els mecanismes d'identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d'Internet: els certificats digitals i les tecnològiques associades. Els certificats emesos i la resta de serveis que l'ACCV presta s'ajusten al que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, de manera que la ACCV gaudeix d'ampli reconeixement en totes les Administracions Públiques. A més, amb els certificats digitals reconeguts expedits per l'ACCV es pot generar signatura electrònica reconeguda, que és equivalent a la manuscrita.

Els certificats qualificats de ciutadà emesos per l'ACCV es poden utilitzar per: Signar i xifrar de forma segura qualsevol tipus de document electrònic inclosos els missatges de correu electrònic. I la identificació d'usuaris davant serveis telemàtics de l'Administració Pública i les entitats privades.

GENERAR EL CERTIFICAT DIGITAL AMB EL CODI DE GENERACIÓ (NAVEGADOR WEB)

Consulte la guia corresponent al navegador web que utilitze, amb els passos detallats per a la generació del certificat digital.

Recorde que ha de disposar prèviament d'un Codi de Generació. Es tracta d'un codi de 25 caràcters que s'obté en els Punts de Registre d'Usuari (PRU).

Cal tenir en compte que el Codi de Generació:

* És d'un sol ús. Un cop el seu Codi de Generació s'haja emprat per a la generació del certificat, quedarà inservible.

* Si el Codi de Generació s'introdueix de forma incorrecta en 3 ocasions, queda inservible i s'ha d'obtenir un de nou.

* Si el Codi de Generació no s'utilitza en 15 dies, caduca i s'ha d'obtenir un de nou.

Generació de Certificat digital en arxiu:

Navegador: